Yönetim Kurulu

2013/2014 Yönetim Kurulu

Başkan
Aynur Er

Başkan Yardımcısı
Mehtap Yavuz

Halka İlişkiler Kordinatörü
Volkan Arat

Finans Koordinatörü
Ulas Kabayoglu

Projeler Koordinatörü
Ekrem Erden

Aktiviteler Koordinatörü
Suna Toprak

Bilgi İşlem Koordinatörü
Ali Karaboga

Yedek Üyeler
Meltem Ilter
Özlem Eryüksel
Ibrahim Tastekin
Tülay Lülecioglu

Denetleme Kurulu
Selcuk Demirtas
Derya Tüncel

Önceki Yönetimler
2012/2013 Yönetim Kurulu